ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿــﺪ !

ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿــﺪ !
ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻫﻤﯿﻦ " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ " ﻫــــﺎ
" ﻋﺰﯾﺰﻡ " ﻫــــﺎ
" ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ " ﻫــــﺎ
ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿــﺪ !
ﺑﻌﻀﯽ ﻫـﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎتـــــ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨـﺪ ﻏﺮﯾﺒـﻪ ﻫــﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨــﺪ
ﻫﻤﯿﻨﻬــﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨـﺪ ﮐﻪ ﺍﺯﺟــﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ ﻭ ﺩﻟﺒـﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ
ﺑﯿﭽــﺎﺭﻩ ﻋﺸــﻖ . . . !
ﺑﺎﺯﻫــﻢ ﺳﺮﺵ ﮐﻼﻩ ﻣـﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧـﺪ ﺁﻧﻬﺎﯾـﯽ ﮐه . . .
ﻧــﻪ ﻻﯾﻖ ﻋشق اﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ادم عشق

/ 3 نظر / 8 بازدید
آسمان...

خدایا ، راهی نمیبینم ، آینده پنهان است اما مهم نیست ، همین کافیست که تو راه رامیبینی و من تو را........ [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

آسمان...

مطالب وبتون بسيار زيباست اگه با تبادل لينك موافق بودين خبرم كنين .تشكر[گل]

مسعود

زمانه طوری شده است که گرگهای نقاب پوش همه جا به دنبال شما هستند