خدایا …

آه خدایا …
عجب دورانی بود
کودکی …
التیام زخمهایش
بوسه های گرم و صادقانه بود
و اکنون …
گذشت زمان
التیامی بر زخمها نیست
یادمان می دهد
چگونه با درد زندگی کنیم

/ 4 نظر / 9 بازدید
زرین قلم

درکودکی آرزوی بزرگسالی داشتیم وحالا پشیمان از آرزوی خویش...

نیلوفر

سلام سایت بسیار زیبایی دارید

alone boy

حالت خوبه ؟ روبه راهی؟