با سلام ای آقا

 

 شبتان مهتابی

 

 روز میلاد مادرت در پیش است

 

 عرض تبریک آقا ، و کمی بیتابی

 

 کوچه ها منتظرند

 

دشتها حوصله سبزه ندارند دگر

 

 پس چرا دیر آقا ؟

 

 این نفسها به فدای کف نعلین شما

 

 اندکی تند قدم بردارید ... !!

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید